Návrat na úvodní stránku
::: poslední aktualizace :::18.6.2021 ::: switch to English version
Úvodní stránka O sdružení Projekty Akce Fotky Rozcestník Cesta k nám Podpora
Horní mlýn
Křtiny 37
679 05 Křtiny
ICO: 26584026
hornimlyn@hornimlyn.cz
+420 516 439 233

Chci zasílat novinky a pozvánky
Knihovna Horního mlýna

Horní mlýn je členem Místní akční skupiny MAS - Moravský kras

MAS - Moravský kras

Horní mlýn je členem Sdružení hliněného stavitelství

Sdružení hliněného stavitelství

Podporují nás

Logo Nadace Veronica   Logo Správy CHKO Moravský Kras

Reklama

Facebook HM   Taky nakupujete v Bioobchodu?

xxx

Projekty o.s. Horní mlýn

Aktivity, které rozvíjíme, zohledňují to, co nás obyvatele mlýna baví a ohleduplný vztah k životnímu prostředí. Vyhýbáme se projektům, které by tuto filosofii narušovaly.

Co se nám povedlo

Aktivity v obci a v regionu Moravského krasu

Projekty v obci a bezprostředním okolí se snažíme místo zútulnit. Organizujeme podzimní sázení na Habrůvecké cestě. Usilujeme o vybudování chodníků.Prosadili jsme budování chodníku na Brněnské ulici. Pečujeme o několik starých stromů, které jsou na našem pozemku a chystáme se zvelebit kaštanovou alej vedle mlýna. Snažíme se o zlepšení lesního hospodaření Školního podniku Křtiny, který zde má ředitelství. Organizujeme či spoluorganizuje s křtinskými spolky také kulturní akce pro veřejnost.

Setkání s občany - komunitní plánování :: Kulturní projekty :: Chodníky ve Křtinách :: Odpadové hospodářství ve Křtinách :: Sázení třešní na Habrůvecké cestě :: Pečujeme o staré stromy :: Lesy kolem Křtin :: Koncert skupiny Ořešák :: Místní akční skupina Moravský kras (MAS):: Zapojili jsme se do spolkové činnosti ve Křtinách.

Semináře, tábory, dílny (workshopy)

Organizujeme, poslední dobou spíše spoluorganizujeme semináře, dílny i tábory se zaměřením na ochranu přírody, slabších sociálních skupin nebo alternativních postupů správy státu a ekonomiky. Zveme řemeslníky, odborníky z oblasti zdraví či sociální ekonomie. Pořádali jsem tábory dětské, lesoochranářské a nyní půjčujeme mlýn studentům environmentalistiky na environmentální tábor pro středoškoláky.

:: Semináře :: Tábory :: Dílny čili workshopy :: Letní škola alternativ v ekonomii (2004) :: Týdenní seminář Jídlo z Blízka s Helenou Norberg Hodge (2006)

:: Alternativní ekonomika na Jižní Moravě (2011)

Ekonomické a sociální aktivity

Snažíme se směřovat vlastní rozvoj trvale udržitelně a nenásilně ovlivňovat i své přátele v regionu. A necháváme se ovlivňovat i od nich. Podporujeme místní řemeslníky (na venkově je to zatím běžné), ale také malé obchodníky, kteří to mají mnohem těžší. Nakupujeme ve Křtinách a tu a tam přemlouváme i sousedy, by podpořili své sousedy. Jsme rádi, že je ve Křtinách dosud řada obchůdků. Založili jsme potravinovou banku, kde nabízíme BIO produkty především české výroby z blízka. V současnosti hledáme vhodnější název (potravinový sklad?, banka semen a potravin?, biošpajZ?), neboť "potravinová banka" je název již chráněný jakousi ochrannou známkou. To i přesto, že to používáme 7 let, divný to svět. Založili jsme první českou organizaci, která sdílí a nabízí sdílení aut. Snažíme se změnit nakládání s odpady ve Křtinách, které by bylo ekonomičtější i ekologičtější a také hledáme finanční grantové možnosti pro Křtinsko. Zkoušeli jsme malou svépomocnou pojišťovničku a také LETS (Local Trade Exchange System).

Biospižírna.:: Sdílení aut - carsharing. :: Odpadové hospodářství ve Křtinách:: Letní škola alternativ v ekonomii 2004 :: Místní měna - LETS. :: Podpora místních - blízkých potravin (2006)

Sázení a péče o sad

Již v roce 2002 jsme začali obnovovat třešňovou alej na Habrůvecké cestě a začali pečovat o starý třešňový sad v obci Habrůvka. V roce 2010 jsme péči o sad předali spolku Habrůvka tradiční obec. Od roku 2004 pořádáme pomoc lesníku u Ochoze, který nedělá holoseče. Pomáháme přírodě blízkému hospodáři v přeměně smrkových monokultur na listnatý les. Snažíme se přesvědčit lesníky kolem Křtin, aby i oni nastoupili přírodě blízké postupy a opustili holoseče.

Sázení třešní na Habrůvecké cestě :: Lesy kolem Křtin :: Péče o sad v Habrůvce :: Sázení listnáčů v Ochozi a pomoc vzácným dřevinám :: Kosení pozemku mlýna"


Stavební aktivity

Při přestavbě mlýna, kterou jsme začali v roce 2003, využíváme řadu přírodních materiálů, jako je sláma, hlína a dřevo. Izolace ze slaměných balíků, která obklopila dva byty v mlýně a vytvořila příčku v mlýnici, byla zbudována za pomoci 70 dobrovolníků a měla by sloužit jako pilotní projekt k této nově se rozvíjející technologii. Omítky matláme hliněné s využitím starých hliněných cihel, slámy a písku – tradiční technologie. Dřevěné prvky budujeme s využitím dřeva z blízkých lesů zpracované místními malými dílnami. Při stavbě jsme využili izolace z recyklovaného papíru (Klimatizér), slámokartóny (Stramit) nebo vlnu a kartónové krabice. Topíme kvalitně spalovaným dřevem a užitkovou vodu ohříváme slunečními kolektory.

Slaměné izolace (2004-2005) :: Hliněné omítky :: Finský krb :: Zateplování pokojíku


Umění

Jednotnou grafiku materiálů Horního mlýna utváří Katka, jejíž kresby dříve zdobily časopisy Sedmá generace a chvíli i Literární noviny, její kresby nesou i obálky tří knížek. Na mlýně jsme zorganizovali několik příjemných výletů do okolí Křtin, kdy jsme vytvářeli barevné obrázky z přírodních materiálů, které jsme našli. Dosud tu a tam land art v okolí trousíme. Několikrát jsme tu měli břišní tance a párkrát jsme pořádali dílnu s žongléry. V létě 2011 pak dřevořezbu a malbu se Zdeňkem Macháčkem.

Land Art :: Břišní tance :: Žonglování na mlýně :: Dřevořezání na mlýně. :: Naše první sdílené auto - aneb Malování šneků na Zastavu :: Kresby a grafika Katky Jelínkové


Ochrana přírody

Bránění v ničení přírody nás vlastně spojilo, ochrana přírody v okolí našeho domova je nedílnou součástí našich aktivit. Usilujeme o lepší lesní hospodářství kolem Křtin, bez holosečí a pasek. Na našem pozemku jsou tři stoleté lípy a jírovec, které jsme ihned po nastěhování adoptovali. Pozorujeme život na naší zahradě, mnoho druhů ptáků, které navštěvují pozemky mlýna v zimě, další, které zde přímo hnízdí vítáme. Tak jsme se radovali s přítomnosti lasičky, ježků nebo úžovky obojkové a hladké, a také žab a vážek v jezírku a slepýšů v kompostech. Na zahradě roste asi 250 druhů divokých rostlin, další biotopy pro rostliny a živočichy aktivně vytváříme.

::Naše zahrada. Stavba jezírka v roce 2007 ::Lesy kolem Křtin. :: Podpora místních - blízkých potravin. ::Ptáci ::hmyz ::Motýli ::Další obratlovci ::Bledule v okolí Křtin ::Staré stromy ::Rostliny na pozemku mlýna.

::Staré stromy Křtinska.

Samozásobitelství a nízké výdaje

Nejsme vskutku soběstační,nicméně se snažíme vypěstovat část zeleniny i ovoce, topit dřevem z okolních lesů a využívat místní suroviny na stavbu a přestavbu mlýna. Také odpady se snažíme snižovat, důslednou recyklací, a to i vody, kterou čistí mokřad - kořenová čistírna. Část potravin nakupujeme přes biospižírnu (viz výše). Pozemek o velikosti asi třetiny hektaru udržujeme přírodě blízkými postupy, kosíme kosou a zatím i mechanickými sekačkami. Díky tomu na zahradě roste asi 250 druhů divokých rostlin, další biotopy pro rostliny a živočichy aktivně vytváříme. Na pozemku chráníme několik starých stromů, především jsou to lípy přes 100 let staré.

::Naše zahrada. ::Ježci ze dřeva ::Kořenová čistírna ::Kosení kosou ::Staré stromy ::Rostliny na pozemku mlýna
::Co se nám povedlo

online :: Jste . návštěvník těchto stránek