Návrat na úvodní stránku
::: poslední aktualizace :::12.5.2024 ::: switch to English version
Úvodní stránka O sdružení Projekty Akce Fotky Rozcestník Cesta k nám Podpora
Horní mlýn
Křtiny 37
679 05 Křtiny
ICO: 26584026
hornimlyn@hornimlyn.cz
+420 737382258

Chci zasílat novinky a pozvánky (nefunguje)
Knihovna Horního mlýna (nefunguje)

Horní mlýn je skrz zastřešující organizace Křtinské spolky z.s. členem Místní akční skupiny MAS - Moravský kras

MAS - Moravský kras

Horní mlýn je členem Sdružení hliněného stavitelství

Sdružení hliněného stavitelství

Podporovali nás

Logo Nadace Veronica   Logo Správy CHKO Moravský Kras

Facebook HM  

xxx

Projekty o.s. Horní mlýn

Aktivity, které rozvíjíme, zohledňují to, co nás obyvatele mlýna baví a ohleduplný vztah k životnímu prostředí. Vyhýbáme se projektům, které by tuto filosofii narušovaly.

Co se nám povedlo

Aktivity v obci a v regionu Moravského krasu

Projekty v obci a bezprostředním okolí se snažíme místo zútulnit. Organizujeme podzimní sázení na Habrůvecké cestě. Usilujeme o vybudování chodníků.Prosadili jsme budování chodníku na Brněnské ulici. Pečujeme o několik starých stromů, které jsou na našem pozemku a chystáme se zvelebit kaštanovou alej vedle mlýna. Snažíme se o zlepšení lesního hospodaření Školního podniku Křtiny, který zde má ředitelství. Organizujeme či spoluorganizuje s křtinskými spolky také kulturní akce pro veřejnost.

Setkání s občany - komunitní plánování :: Kulturní projekty :: Chodníky ve Křtinách :: Odpadové hospodářství ve Křtinách :: Sázení třešní na Habrůvecké cestě :: Pečujeme o staré stromy :: Lesy kolem Křtin :: Koncert skupiny Ořešák :: Místní akční skupina Moravský kras (MAS):: Zapojili jsme se do spolkové činnosti ve Křtinách.

Semináře, tábory, dílny (workshopy)

Organizujeme, poslední dobou spíše spoluorganizujeme semináře, dílny i tábory se zaměřením na ochranu přírody, slabších sociálních skupin nebo alternativních postupů správy státu a ekonomiky. Zveme řemeslníky, odborníky z oblasti zdraví či sociální ekonomie. Pořádali jsem tábory dětské, lesoochranářské a nyní půjčujeme mlýn studentům environmentalistiky na environmentální tábor pro středoškoláky.

:: Semináře :: Tábory :: Dílny čili workshopy :: Letní škola alternativ v ekonomii (2004) :: Týdenní seminář Jídlo z Blízka s Helenou Norberg Hodge (2006)

:: Alternativní ekonomika na Jižní Moravě (2011)

Ekonomické a sociální aktivity

Snažíme se směřovat vlastní rozvoj trvale udržitelně a nenásilně ovlivňovat i své přátele v regionu. A necháváme se ovlivňovat i od nich. Podporujeme místní řemeslníky (na venkově je to zatím běžné), ale také malé obchodníky, kteří to mají mnohem těžší. Nakupujeme ve Křtinách a tu a tam přemlouváme i sousedy, by podpořili své sousedy. Jsme rádi, že je ve Křtinách dosud řada obchůdků. Založili jsme potravinovou banku, kde nabízíme BIO produkty především české výroby z blízka. V současnosti hledáme vhodnější název (potravinový sklad?, banka semen a potravin?, biošpajZ?), neboť "potravinová banka" je název již chráněný jakousi ochrannou známkou. To i přesto, že to používáme 7 let, divný to svět. Založili jsme první českou organizaci, která sdílí a nabízí sdílení aut. Snažíme se změnit nakládání s odpady ve Křtinách, které by bylo ekonomičtější i ekologičtější a také hledáme finanční grantové možnosti pro Křtinsko. Zkoušeli jsme malou svépomocnou pojišťovničku a také LETS (Local Trade Exchange System).

Biospižírna. :: Sdílení aut - carsharing. ::Odpadové hospodářství ve Křtinách:: Letní škola alternativ v ekonomii 2004 :: Místní měna - LETS. :: Podpora místních - blízkých potravin (2006)

Sázení a péče o sad

Již v roce 2002 jsme začali obnovovat třešňovou alej na Habrůvecké cestě a začali pečovat o starý třešňový sad v obci Habrůvka. V roce 2010 jsme péči o sad předali spolku Habrůvka tradiční obec. Od roku 2004 pořádáme pomoc lesníku u Ochoze, který nedělá holoseče. Pomáháme přírodě blízkému hospodáři v přeměně smrkových monokultur na listnatý les. Snažíme se přesvědčit lesníky kolem Křtin, aby i oni nastoupili přírodě blízké postupy a opustili holoseče.

Sázení třešní na Habrůvecké cestě :: Lesy kolem Křtin :: Péče o sad v Habrůvce :: Sázení listnáčů v Ochozi a pomoc vzácným dřevinám :: Kosení pozemku mlýna"


Stavební aktivity

Při přestavbě mlýna, kterou jsme začali v roce 2003, využíváme řadu přírodních materiálů, jako je sláma, hlína a dřevo. Izolace ze slaměných balíků, která obklopila dva byty v mlýně a vytvořila příčku v mlýnici, byla zbudována za pomoci 70 dobrovolníků a měla by sloužit jako pilotní projekt k této nově se rozvíjející technologii. Omítky matláme hliněné s využitím starých hliněných cihel, slámy a písku – tradiční technologie. Dřevěné prvky budujeme s využitím dřeva z blízkých lesů zpracované místními malými dílnami. Při stavbě jsme využili izolace z recyklovaného papíru (Klimatizér), slámokartóny (Stramit) nebo vlnu a kartónové krabice. Topíme kvalitně spalovaným dřevem a užitkovou vodu ohříváme slunečními kolektory.

Slaměné izolace (2004-2005) :: Hliněné omítky :: Finský krb :: Zateplování pokojíku


Umění

Jednotnou grafiku materiálů Horního mlýna utváří Katka, jejíž kresby dříve zdobily časopisy Sedmá generace a chvíli i Literární noviny, její kresby nesou i obálky tří knížek. Na mlýně jsme zorganizovali několik příjemných výletů do okolí Křtin, kdy jsme vytvářeli barevné obrázky z přírodních materiálů, které jsme našli. Dosud tu a tam land art v okolí trousíme. Několikrát jsme tu měli břišní tance a párkrát jsme pořádali dílnu s žongléry. V létě 2011 pak dřevořezbu a malbu se Zdeňkem Macháčkem.

Land Art :: Břišní tance :: Žonglování na mlýně :: Dřevořezání na mlýně. :: Naše první sdílené auto - aneb Malování šneků na Zastavu :: Kresby a grafika Katky Jelínkové


Ochrana přírody

Bránění v ničení přírody nás vlastně spojilo, ochrana přírody v okolí našeho domova je nedílnou součástí našich aktivit. Usilujeme o lepší lesní hospodářství kolem Křtin, bez holosečí a pasek. Na našem pozemku jsou tři stoleté lípy a jírovec, které jsme ihned po nastěhování adoptovali. Pozorujeme život na naší zahradě, mnoho druhů ptáků, které navštěvují pozemky mlýna v zimě, další, které zde přímo hnízdí vítáme. Tak jsme se radovali s přítomnosti lasičky, ježků nebo úžovky obojkové a hladké, a také žab a vážek v jezírku a slepýšů v kompostech. Na zahradě roste asi 250 druhů divokých rostlin, další biotopy pro rostliny a živočichy aktivně vytváříme.

::Naše zahrada. Stavba jezírka v roce 2007 ::Lesy kolem Křtin. :: Podpora místních - blízkých potravin. ::Ptáci ::hmyz ::Motýli ::Další obratlovci ::Bledule v okolí Křtin ::Staré stromy ::Rostliny na pozemku mlýna.

::Staré stromy Křtinska.

Samozásobitelství a nízké výdaje

Nejsme vskutku soběstační,nicméně se snažíme vypěstovat část zeleniny i ovoce, topit dřevem z okolních lesů a využívat místní suroviny na stavbu a přestavbu mlýna. Také odpady se snažíme snižovat, důslednou recyklací, a to i vody, kterou čistí mokřad - kořenová čistírna. Část potravin nakupujeme přes biospižírnu (viz výše). Pozemek o velikosti asi třetiny hektaru udržujeme přírodě blízkými postupy, kosíme kosou a zatím i mechanickými sekačkami. Díky tomu na zahradě roste asi 250 druhů divokých rostlin, další biotopy pro rostliny a živočichy aktivně vytváříme. Na pozemku chráníme několik starých stromů, především jsou to lípy přes 100 let staré.

::Naše zahrada. :: Biospižírna. :: Semínkovna. ::Ježci ze dřeva ::Kořenová čistírna ::Kosení kosou ::Staré stromy ::Rostliny na pozemku mlýna
::Co se nám povedlo

online :: Jste . návštěvník těchto stránek