Návrat na úvodní stránku
::: poslední aktualizace :::5.8.2022 ::: switch to English version
Úvodní stránka O sdružení Projekty Akce Fotky Rozcestník Cesta k nám Podpora
Horní mlýn
Křtiny 37
679 05 Křtiny
ICO: 26584026
hornimlyn@hornimlyn.cz
+420 737382258

Chci zasílat novinky a pozvánky (nefunguje)
Knihovna Horního mlýna (nefunguje)

Horní mlýn je skrz zastřešující organizace Křtinské spolky z.s. členem Místní akční skupiny MAS - Moravský kras

MAS - Moravský kras

Horní mlýn je členem Sdružení hliněného stavitelství

Sdružení hliněného stavitelství

Podporovali nás

Logo Nadace Veronica   Logo Správy CHKO Moravský Kras

Facebook HM  

xxx

LESY V OKOLÍ KŘTIN

Křtiny jsou místem, kam jezdí výletníci za krásnou přírodou. Hraničí tu CHKO Moravský kras, směrem k Adamovu se táhne Josefovské údolí s řadou rezervací a známou Býčí skálou. Lesy jsou listnaté a obhospodařováné podle přírodě blízkých metod. To znamená využívání přírodních procesů, semenáčky stromků řady druhů samy vyrůstají za usměrňování lesníka. V rezervacích se nezasahuje vůbec, vzniká tu prales. Již dnes mají stromy přes 150 let a dorůstají úctyhodných rozměrů.

Lesy v okolí mlýna. Vlčenec

Kolem mlýna se ale hospodařilo dosud jinak. Holoseč byla do roku 2012 častým hospodářským způsobem. Nejen to. Navzdory každoročním větrným kalalamitám na smrku, který tu je nepůvodní a trpí suchem a václavkou, znovu se tento druh sází. Přitom tu přirozeně zmlazuje 10 jiných dřevin, včetně vzácné jedle, jilmu a tu a tam i břeku. Přirozená obnova se na Vlčenci využívala minimálně. Přímo nad mlýnem vznikla na velké holině několikahektarová mladá monokultura smrku. Ještě v roce 2004 zde bylo několik druhů listnáčů a jedle přítomna. Postupem doby však zůstal jen smrk. Prosazujeme přírodě blízké hospodářské postupy, což slíbil i nový ředitel ŠLP Křtiny, který nastoupil v létě 2012.

Monokultury z Vlčence nad Křtinami (ŠLP Křtiny)

Jde to jinak

I když někteří lesníci ŠLP Křtiny umí pěstovat přírodě blízký les, nikoli však na Vlčenci nad Křtinami a mnohde v severní pětině školního podniku. Zde vládl do roku 2013 lesnický průmysl - holé seče a výsadba místně nepůvodních jehličnanů. Přitom se za využití frézy krom pařezů zničí i většina samovolně vyrostlých listnatých stromků, a jedle. Na Vlčenci, v Zemanově žlebu, u Jedovnic, místy i u Babic a Rudice. My tedy nejraději pomáháme lesníkovi, který to dělá zcela bez holin a výsadeb. Využívá přírodních procesů, pěstuje pěkný les s dvaceti čtyřmi listnatými druhy stromů. Stromy většinou nesází, samy ve stínu starého lesa rostou.

Jedle na Vlčenci u Křtin.

Les v péči příkladného lesníka Ševčíka. (Lesy ČR)

Další les, kde se nedělají holoseče (Křivá borovice - ŠLP Křtiny)

Další les, kde se nedělají holoseče (Klepačov - ŠLP Křtiny)

online :: Jste . návštěvník těchto stránek