Návrat na úvodní stránku
::: poslední aktualizace :::10.5.2021 ::: switch to English version
Úvodní stránka O sdružení Projekty Akce Fotky Rozcestník Cesta k nám Podpora
Horní mlýn
Křtiny 37
679 05 Křtiny
ICO: 26584026
hornimlyn@hornimlyn.cz
+420 516 439 233

Chci zasílat novinky a pozvánky
Knihovna Horního mlýna

Horní mlýn je členem Místní akční skupiny MAS - Moravský kras

MAS - Moravský kras

Horní mlýn je členem Sdružení hliněného stavitelství

Sdružení hliněného stavitelství

Podporují nás

Logo Nadace Veronica   Logo Správy CHKO Moravský Kras

Reklama

Facebook HM   Taky nakupujete v Bioobchodu?

xxx

TÝDEN PRO LES (lesní tábor 2011)

Organizovali jsme ve spolupráci Hnutím DUHA.

Program Týden pro les Moravský kras 2011Týden pro les na TV RTA 12.7.2011

3.7. Budování oplocenky u Macochy. Smrková monokultura na zcela nevhodném místě - vysýchavý vápenec. Smrky zde usychají, snažíme se podchytit přirozenou obnovu lisnáčů, která se dostavuje i zde. semena donese vítr a ptáci. Lesy České republiky.

Vyvrácený srmk. Smrky jsou horské dřeviny, ploché kořeny sbírají vláhu ideálně z povrchového odtoku na horách. Zde na vápenci trpí suchem, obvykle je napadne václavka nebo jiné houby a zlomí se při větru či vyvrátí.

Mimo oplůtky a oplocenky vše vzácnéjší, méně běžné, sežere spárkatá zvěř. Tu okousaný jasan.

Ohrožené druhy orchidejí v místech pod starými listnáči nebo na světlinách, kde smrky uschly. Okrotice bílá, vemeník dvoulistý a kruštík tmavočervený.

Vzácný a chráněný brambořík nachový pod dubem blízko smrčiny, kterou obměňujeme.

Oplůtky zadrží zvěř, je líná do oplocenky lézt. Oplocenku dvakrát - třikrát ročně opravujeme. Jsou tu nejen jedle a buky, ale také vzácné a silně ohrožené tisy a jeřáb muk.

4.7. Topení jako LAND ART - stavění ježků na pozemku mlýna.

5.7. Oprava oplůtků v Josefovském údolí, které chrání jedle, břeky a jilmy.

Po domluvě se Správou CHKO Moravský kras jsme uřízli několik invazních javorů jasanolistých, které se šíří podél toků. Zde omylem vysazeno s olší.

Zábrana na zkratku v Národní přírodní rezervaci Býčí skála. Využili jsme pokácený javor jasanolistý.

6.7. Pomohli jsme lesníkovi ŠEvčíkovi v jeho příkladně spravovaném lese u Ochoze (Lesy České republiky).

¨ Další fotky od lesníka Ševčíka.

Na mlýně.

7.7.: Počítání semenáčků stromků u Habrůvky u holoseče (ŠLP Křtiny)

Loni jsme napočítali na Vlčenci u Křtin u jiné zbytečné holoseče 120 tisíc semenáčků na hektaru, z toho 60 tisíc tvořily jedle, z toho 20 tisíc jedličky starší 3 let.O jedlích na kopci Vlčenec u Křtin.

8.7. Vytrhli jsme přes 16.000 invazních rostlin - netýkavek žlaznatých v Josefovském údolí.

TÝDEN PRO LES 2010 (fotky z loňského lesního tábora)

1. den: Pomohli jsme lesníkovi ŠEvčíkovi v jeho příkladně spravovaném lese u Ochoze (Lesy České republiky).

Všimněte si té světle fialové květiny, jedná se o silně ohroženou orchidej okrotici červenou. Spolu s dalšími 9 druhy orchidejí zde roste v hospodářském, ale přírodě blízce spravovaném, lese.

Další fotky od lesníka Ševčíka.

2. den: Oprava oplůtků v Josefovském údolí, které chrání jedle, břeky a jilmy.

3. den: Počítání semenáčků jedliček na Vlčenci.

O jedlích na kopci Vlčenec u Křtin.

4. den: Vytrhávání neofytů - netýkavek žlaznatých v Josefovském údolí.

5. den: Pomoc na mlýně.

6. den: výlet do arboreta a Rudického propadání.

Lesní tábor 2009

Pomohli jsme lesníkovi ŠEvčíkovi u Ochoze, vytrhávali jsme netýkavky jako invazní neofyty v Josefovském údolí, kde jsme také oplocovali vzácné dřeviny před přemnoženou zvěří srnčí a mufloní,

online :: Jste . návštěvník těchto stránek
online :: Jste . návštěvník těchto stránek