Návrat na úvodní stránku
::: poslední aktualizace :::12.5.2024 ::: switch to English version
Úvodní stránka O sdružení Projekty Akce Fotky Rozcestník Cesta k nám Podpora
Horní mlýn
Křtiny 37
679 05 Křtiny
ICO: 26584026
hornimlyn@hornimlyn.cz
+420 737382258

Chci zasílat novinky a pozvánky (nefunguje)
Knihovna Horního mlýna (nefunguje)

Horní mlýn je skrz zastřešující organizace Křtinské spolky z.s. členem Místní akční skupiny MAS - Moravský kras

MAS - Moravský kras

Horní mlýn je členem Sdružení hliněného stavitelství

Sdružení hliněného stavitelství

Podporovali nás

Logo Nadace Veronica   Logo Správy CHKO Moravský Kras

Facebook HM  

xxx

TÝDEN PRO LES (lesní tábor 2011)

Organizovali jsme ve spolupráci Hnutím DUHA.

Program Týden pro les Moravský kras 2011Týden pro les na TV RTA 12.7.2011

3.7. Budování oplocenky u Macochy. Smrková monokultura na zcela nevhodném místě - vysýchavý vápenec. Smrky zde usychají, snažíme se podchytit přirozenou obnovu lisnáčů, která se dostavuje i zde. semena donese vítr a ptáci. Lesy České republiky.

Vyvrácený srmk. Smrky jsou horské dřeviny, ploché kořeny sbírají vláhu ideálně z povrchového odtoku na horách. Zde na vápenci trpí suchem, obvykle je napadne václavka nebo jiné houby a zlomí se při větru či vyvrátí.

Mimo oplůtky a oplocenky vše vzácnéjší, méně běžné, sežere spárkatá zvěř. Tu okousaný jasan.

Ohrožené druhy orchidejí v místech pod starými listnáči nebo na světlinách, kde smrky uschly. Okrotice bílá, vemeník dvoulistý a kruštík tmavočervený.

Vzácný a chráněný brambořík nachový pod dubem blízko smrčiny, kterou obměňujeme.

Oplůtky zadrží zvěř, je líná do oplocenky lézt. Oplocenku dvakrát - třikrát ročně opravujeme. Jsou tu nejen jedle a buky, ale také vzácné a silně ohrožené tisy a jeřáb muk.

4.7. Topení jako LAND ART - stavění ježků na pozemku mlýna.

5.7. Oprava oplůtků v Josefovském údolí, které chrání jedle, břeky a jilmy.

Po domluvě se Správou CHKO Moravský kras jsme uřízli několik invazních javorů jasanolistých, které se šíří podél toků. Zde omylem vysazeno s olší.

Zábrana na zkratku v Národní přírodní rezervaci Býčí skála. Využili jsme pokácený javor jasanolistý.

6.7. Pomohli jsme lesníkovi ŠEvčíkovi v jeho příkladně spravovaném lese u Ochoze (Lesy České republiky).

¨ Další fotky od lesníka Ševčíka.

Na mlýně.

7.7.: Počítání semenáčků stromků u Habrůvky u holoseče (ŠLP Křtiny)

Loni jsme napočítali na Vlčenci u Křtin u jiné zbytečné holoseče 120 tisíc semenáčků na hektaru, z toho 60 tisíc tvořily jedle, z toho 20 tisíc jedličky starší 3 let.O jedlích na kopci Vlčenec u Křtin.

8.7. Vytrhli jsme přes 16.000 invazních rostlin - netýkavek žlaznatých v Josefovském údolí.

TÝDEN PRO LES 2010 (fotky z loňského lesního tábora)

1. den: Pomohli jsme lesníkovi ŠEvčíkovi v jeho příkladně spravovaném lese u Ochoze (Lesy České republiky).

Všimněte si té světle fialové květiny, jedná se o silně ohroženou orchidej okrotici červenou. Spolu s dalšími 9 druhy orchidejí zde roste v hospodářském, ale přírodě blízce spravovaném, lese.

Další fotky od lesníka Ševčíka.

2. den: Oprava oplůtků v Josefovském údolí, které chrání jedle, břeky a jilmy.

3. den: Počítání semenáčků jedliček na Vlčenci.

O jedlích na kopci Vlčenec u Křtin.

4. den: Vytrhávání neofytů - netýkavek žlaznatých v Josefovském údolí.

5. den: Pomoc na mlýně.

6. den: výlet do arboreta a Rudického propadání.

Lesní tábor 2009

Pomohli jsme lesníkovi ŠEvčíkovi u Ochoze, vytrhávali jsme netýkavky jako invazní neofyty v Josefovském údolí, kde jsme také oplocovali vzácné dřeviny před přemnoženou zvěří srnčí a mufloní,

online :: Jste . návštěvník těchto stránek
online :: Jste . návštěvník těchto stránek